De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Als je deze ziekte hebt, kun je uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt zijn de symptomen hetzelfde. Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart.

Meer over de ziekte van Parkinson

Voorbeelden van klachten bij Parkinson

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of je voeten aan de vloer blijven plakken

Naast bovengenoemde klachten kunnen ook andere klachten een teken van Parkinson zijn. Bijvoorbeeld trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen, verandering van seksuele behoeften e.d.. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn en dat de behandeling goed wordt afgestemd als de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.

Behandeling door een ParkinsonNet zorgverlener

Medifit fysiotherapie aangesloten bij Parkinsonnet

Medifit Fysiotherapie is aangesloten bij ParkinsonNet. Dat betekent dat enkele van onze fysiotherapeuten speciaal zijn geschoold in het behandelen van Parkinsonpatiënten en patiënten met atypische Parkinsonismen (ziekten met deels vergelijkbare symptomen). De zorgverleners die aangesloten zijn bij ParkinsonNet werken onderling nauw samen en ook bijvoorbeeld met Parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio.

Contact met Medifit Fysiotherapie

Heb je de ziekte van Parkinson? Neem dan contact met ons op om te bekijken hoe wij je kunnen helpen.

Afspraak maken

Maak nu eenvoudig een afspraak